Oferta

Historia powstawania i rozwoju firmy MEMPEX rozpoczęła się trudnych czasach zmiany ustroju politycznego pod koniec lat 80. i na początku lat 90.
Od samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że w warunkach gospodarki rynkowej, aby istnieć i rozwijać się na rynku budowlanym, przedsiębiorstwo musi polegać na wdrażaniu i stosowaniu nowych technologii.

Od 1994 r. MEMPEX prowadzi działalność jako bezpośredni wykonawca robót budowlanych. Wkrótce potem, na drodze rozwoju własnych rozwiązań technicznych firma stała się producentem maszyn.

Będąc w ciągłym poszukiwaniu kierunków rozwoju firmy, zwróciliśmy uwagę na problem miast przy układaniu rurociągów. W warunkach gęstej zabudowy miejskiej Mińsk był ciągle zakorkowany ze względu na nieustanne roboty budowlane i wykopy. Po zapoznaniu się z doświadczeniami innych krajów, zakupiliśmy kilka maszyn firmy Tracto-Technik (Niemcy).

W 1996 roku po raz pierwszy na Białorusi, firma MEMPEX wykonała na jednym z placów budowy w Mińsku wymianę zużytych rur kanalizacyjnych na nowe metodą bezwykopową. Dokonano wymiany kanalizacji o średnicy 160 mm na średnicę 225 mm metodą crackingu dynamicznego starych rur i wciągnięcia rur HDPE o łącznej długości 120 metrów.
Wykonanie robót w technologii bezwykopowej pozwoliło miastu zaoszczędzić pieniądze z budżetu, zachować nawierzchnie drogowe i inne konstrukcje znajdujące się na powierzchni.

Zgromadzone doświadczenie w budownictwie i świadomość sytuacji w branży budowlanej (potencjalna ilość robót do wykonania w zakresie instalacji i remontu rurociągów) skłoniły nas do refleksji nad ideą stworzenia własnego sprzętu.

Już w początkowej fazie badań i rozwoju własnego sprzętu zdecydowaliśmy się zaniechać stosowania takich metod jak kopiowanie innych rozwiązań czy skupianie się na niskiej cenie produktów.

MEMPEX opracował własną koncepcję projektowania maszyn. Opiera się ona na zintegrowanym podejściu do funkcjonalności urządzenia. Innymi słowy, maszyna powinna być wielozadaniowa, czyli powinna wykonywać dla swojego użytkownika cały kompleks zadań związanych z bezwykopową instalacją lub renowacją, a nie tylko jeden typ czynności.

Produkcją urządzeń do wykonywania prac w technologii bezwykopowej MEMPEX zajmuje się od 2001 r.
Konstruktorzy naszej firmy opracowali i wdrożyli ponad 70 rodzajów urządzeń i rozwiązań technicznych w dziedzinie technologii bezwykopowych.

W 2001 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji zestaw urządzeń do prac bezwykopowych MNB-50. Cechą wyróżniającą naszą maszynę była zdolność do kompleksowego wykonywania szeregu zadań, zarówno przy wymianie starych rurociągów, jak i przy instalacji nowych.
Maszyna MNB-50 jest chroniona patentem w Europie i Azji.

W 2003 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji kompaktową maszynę do prac bezwykopowych UNB-30 (obecnie zastąpiona przez UNB-20), umożliwiającą wykonanie przewiertów, zarówno z powierzchni terenu, jak i z wykopu.

W latach 2005 – 2006 opracowaliśmy i wdrożyliśmy zestaw urządzeń do prac bezwykopowych MNB-125 służący do wymiany rur z różnych materiałów (ceramika, żeliwo, stal itd.) z poszerzeniem istniejącego otworu do średnicy 600 mm, a także wykonywać przeciski sterowane z instalacją rur o średnicy do 500 mm na odległości do 150 m.

W 2005 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy unikalny na rynku system zabezpieczenia wykopów OR-1,5. Modułowy szalunek samopodnoszący się służy do wykonywania wszelkich prac bezwykopowych, w tym instalacji rurociągów z wykorzystaniem maszyny MNB-50 przy jednoczesnym montażu studni z kręgów żelbetowych. Szalunek zapewnia bezpieczeństwo pracowników na głębokości do 5 m.
Szalunek OR-1,5 jest chroniony patentem w Europie i Azji.

W 2011 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji zmodernizowaną i jeszcze bardziej kompaktową maszynę do prac bezwykopowych UNB-20, umożliwiającą wykonanie przewiertów, zarówno z powierzchni terenu, jak i z wykopu.

Charakterystyki techniczne każdej maszyny są podane w dziale Urządzenia i w naszym katalogu.
Tym, co wyróżnia nasze urządzenia, jest ich wielofunkcyjność.

Jedna maszyna wykonuje co najmniej dwa zadania: przecisk hydrauliczny sterowany lub wymiana rurociągu metodą krakingu statycznego.

Działalność naszej firmy jest wysoko ceniona przez Ministerstwo Budownictwa Białorusi, Towarzystwo Budowlane i Komitet Wykonawczy miasta Mińsk, co znajduje odzwierciedlenie w licznych nagrodach przyznanych nam przez te organizacje.

Mnb50 2004-08 izobr096-1.jpg

Wszystkie roboty budowlane wykonujemy z zastosowaniem urządzeń własnej produkcji. Właśnie dlatego każde stworzone przez nas urządzenie zostaje dokładnie przetestowane w rzeczywistych warunkach na budowie.