Trenchless technologies

W niniejszym artykule poznają Państwo zasadę działania maszyny ST-40 do krakingu ze studni, a także fotografie z różnych placów budowy, ilustrujące proces wykonywania prac taką maszyną krok po kroku.

Wymiana rurociągów metodą krakingu wraca do łask i spotyka się z rosnącym zainteresowaniem podmiotów zarządzających sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Poniższa animacja przedstawia technikę zamiany starych rurociągów metodą bezwykopową przy minimalnej ingerencji w zagospodarowanie terenu.

Po obejrzeniu animacji zapraszamy Państwa do fotogalerii, w której znajdą Państwo fotografie z różnych obiektów budowlanych, na których stosowano maszyny ST-40 i ST-40V do wykonania krakingu statycznego.

Konstrukcja maszyny podlega ciągłym udoskonaleniom w oparciu o uwagi użytkowników. Na chwilę obecną wyprodukowano 14 egzemplaży maszyny ST-40 oraz 7 egzemplarzy maszyny ST-40V (z regulacją osi w poziomie).
Z maszyn ST-40 korzystają przedsiębiorstwa wodociągowe Mińska, Grodna (Białoruś), Smoleńska (Rosja), Tbilisi (Gruzja) i Ałmaty (Kazachstan), a także firmy prywatne, również na terenie UE, m.in. w Polsce, na Litwie i w Estonii.
Maszyna jest dostosowana do wymogów prawa unijnego i jest zgodna z dyrektywą maszynową.

  Rys. 1. ST-40, 2017, Puławy 

Rys. 2. ST-40V, Litwa, 2018

    
 Rys. 1. ST-40, 2017, Puławy Rys. 2. ST-40V, Litwa, 2018      Video: Puławy, 23-25.08.2017. Zamiana starej kanalizacji betonowej Ø250 mm krótkimi modułami z rozpychaniem do średnicy Ø320 mm.     Podczas kruszenia starego rurociągu stosowana jest głowica krusząco-rozpierająca. Taka głowica zapewnia przepływ wody/ścieków podczas wykonywania krakingu.

     Jeżeli stosowane są moduły rurowe, to wówczas korzystamy z pomocy urządzenia dopychającego przedstawionego w animacji. Moduły rurowe spinane są z pomocą łańcucha, a siła dopychania jest regulowana za pomocą pompki ręcznej z manometrem. Takie rozwiązanie zapobiega rozłączaniu się modułów podczas instalacji.

  Rys. 3. Dopychacz modułów rurowych 

Rys. 4. Głowica krusząca

    
 Rys. 3. Dopychacz modułów rurowych Rys. 4. Głowica krusząca      


Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne stosowane przy produkcji urządzeń i oprzyrządowania są własnością MEMPEX i objęte są ochroną patentową.Przykłady zastosowania na budowie: