Urządzenia

Maszyna przeciskowa sterowana MNB-125

Mnb125 zIMG1365.jpg

Mocna maszyna o sile uciągu 125 ton do wymiany lub instalacji rurociągów o dużych średnicach w warunkach gęstej zabudowy

Zastosowanie:

Instalacja rurociągów o dużej średnicy metodą bezwykopową:

  • Wykonanie przecisków sterowanych, wciąganie rury bez płuczki i bez wynoszenia urobku z otworu. Długość max. 150 m.
  • Wymiana zużytych rurociągów o długości do 200 m.


Mnb125 zIMG0778 hydrostation.jpg

Technologia wykonania prac maszyną MNB-125:

  • Praca z wykopu prostokątnego w boksie.

Technologia nie wymaga stosowania płuczek bentonitowych.

Rodzaje gruntów: glina, piasek, żwir, grunty mieszane, oprócz skał twardych.

Dane techniczne

Charakterystyka ogólna:

Kontrola trajektorii przewiertu:

Lokalizator Radiodetection RD 385L lub SNS-200PROn***

Praca w warunkach klimatycznych:

od -20°С do +40°С

Siła pchania:

94 t

Siła uciągu przy instalacji rury:

125 t

Znamionowe ciśnienie robocze siłowników hydraulicznych:

20+20 MPa

Siłowniki hydrauliczne:

2 szt.

Masa całkowita w standardzie:

3800 kg

Agregat hydrauliczny:

Silnik:

2 szt. - Honda GX 690 (benzyna)

Moc:

35,4 kW

Wymiary:

Agregat hydrauliczny:


Długość    2260 mm


Szerokość  1020 mm


Wysokość   1045 mm


Wymiary urządzenia przeciskowego:
Długość     3350 mm
Szerokość  1200 mm
Wysokość   1615 mm
(z fotelem operatora)


Żerdź:
Długość       700 mm
Średnica   60 / 82 mm
Masa      15,9 kg

Podstawowe charakterystyki:

Charakterystyka pracy:
  - Długość przecisku sterowanego:  100 - 150 m*
  - Maksymalna średnica instalowanych rur: 500 mm
  - Liczebność brygady: 4 osoby

Charakterystyka wymiany zużytych rurociągów:
  - Maksymalna średnica nowego rurociągu**:  500 mm 
  - Minimalna średnica starego rurociągu:   100 mm
  - Długość starego rurociągu:  200 m
  - Liczebność brygady: 4 osoby

* Maksymalna długość i średnica przewiertu zależą od geologii, doświadczenia brygady, nawodnienia gruntu i innych czynników.
**Zarówno przy zachowaniu średnicy starego rurociągu, jak i przy jej zwiększeniu/zmniejszeniu.
*** Bardziej czuły i tańszy lokalizator produkcji rosyjskiej SNS-200PROn.

Rodzaje rurociągów:
- Woda i kanalizacja
- Gaz
- Rury osłonowe do kabli i przewodów


Materiał starego rurociągu:
- Żeliwo
- Żelazobeton
- Ceramika
- Azbest
- Stal


Materiał nowego rurociągu:
- Polietylen
- Stal