Urządzenia

Szalunek modułowy OR-1.5

Slider or15.jpgUnikalny system zabezpieczenia wykopów do wykonywania robót związanych z układaniem i renowacją rurociągów wraz z montażem kręgów żelbetowych

Zastosowanie:

  • Szalunek OR-1,5 służy do ulokowania w wykopie maszyny MNB-50 wraz z osprzętem, a także do ochrony pracowników i sprzętu przed osuwaniem się gruntu.
  • Wymiary wewnętrzne szalunku umożliwiają instalację kręgów studni żelbetowych o średnicy do 1,5 m.

Szalunek OR-1,5 to maksymalne bezpieczeństwo pracy i minimum wykopów podczas pracy na dużych głębokościach.

Zasada działania

Or15 zIMG 5347 mnb50.jpg

Montaż kręgów żelbetowych odbywa się wewnątrz szalunku.

Podnoszenie szalunku odbywa się za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych opierających się o belkę nośną znajdującą się na kręgu żelbetowym.

W miarę podnoszenia się szalunku pomiędzy kręgiem a szalunkiem tworzą się pustki, które są wypełniane gruntem nasypowym.

Po wypełnieniu pustek wykonuje się montaż kolejnego kręgu.

Następnie cykl się powtarza.

Dane techniczne

Charakterystyka ogólna:

Maksymalna głębokość opuszczenia szalunku:

5 metrów

Praca w warunkach klimatycznych:

od -20°С do +40°С

Maksymalna średnica instalowanego kręgu żelbetowego

1500 mm

Wysokość poziomów szalunku:


- poziom pierwszy


- kolejne poziomy


700 mm


800 mm

Siłownik hydrauliczny podnoszenia szalunku:

- Znamionowe ciśnienie robocze

20 MPa

- Znamionowa siła pchania

15,5 t

- Skok siłownika

700 mm

Or15 2011 gvardejskaja izobr278.jpg

Opis etapów instalacji rurociągu przy pomocy maszyny MNB-50 z późniejszą instalacją studni żelbetowej przy pomocy szalunku samopodnoszącego się OR-1,5

Krok 1

Pierwszy poziom szalunku OR-1,5 jest umieszczany w osi starego rurociągu, który jest do wymiany, lub w osi trajektorii projektu nowego rurociągu.Krok 2

Wybieramy grunt wewnątrz szalunku, pogłębiamy wykop i dodajemy kolejne poziomy szalunku aż do osiągnięcia głębokości zgodnie z projektem.

Krok 3

Maszyna MNB-50 jest montowana w szalunku ОR-1,5.

Urządzenie przeciskowe maszyny MNB-50 jest podpinane do agregatu hydraulicznego.

Krok 4

Wymiana starego rurociągu (cracking, relining) lub instalacja nowej rury z szalunku OR-1,5.

Po zakończeniu prac maszyna MNB-50 zostaje zdemontowana.

Krok 5

Instalacja studni żelbetowej o średnicy 1500 mm.

Pierwszy krąg studni jest opuszczany do szalunku ОR-1,5.

Montujemy belkę oporową z siłownikiem hydraulicznym w celu podniesienia szalunku o jeden poziom. Siłowniki hydrauliczne podpinamy do agregatu hydraulicznego maszyny MNB-50.

Krok 6

Belka oporowa opiera się o krąg żelbetowy i za pomocą układu siłowników hydraulicznych wyciska szalunek do góry na wysokość jednego poziomu szalunku.

Pustki powstające w miejscu podniesionego poziomu szalunku są wypełniane gruntem i zagęszczane.

Pustki powstające w miejscu podniesionego poziomu szalunku są wypełniane gruntem i zagęszczane.