Urządzenia

Maszyna przeciskowa sterowana UNB-40

Zastosowanie:

unb-40

Instalacja rurociągów o średnicy do 315 mm oraz długości do 120 metrów metodą bezwykopową:

  • Wykonanie przecisków sterowanych w poziomie i w pionie bez płuczki bez wynoszenia urobku z otworu.
  • Wymiana zużytych rurociągów.

Montaż maszyny UNB-40 i technologia wykonania prac:

  • Praca z wykopu prostokątnego w boksie.

Technologia nie wymaga stosowania mieszanek bentonitowych.
Rodzaje gruntów: glina, piasek, żwir, grunty mieszane, oprócz skał twardych.

Dane techniczne:

Charakterystyka ogólna maszyny:

- Kontrola trajektorii przecisku:                     Lokalizator Radiodetection RD 385L lub SNS-200PROn***
- Praca w warunkach klimatycznych:       od -20 do +40°С
- Siła pchania:   24 t
- Siła uciągu:               38 t
- Siłowniki hydrauliczne:                                           2 szt.
- Znamionowe ciśnienie robocze siłowników hydraulicznych: 20 MPa
- Masa całkowita standardowego zestawu:  990 kg

 

Agregat hydrauliczny:
- Agregat hydrauliczny:             Honda GX 690 (benzyna)
- Moc:             17,7 kW


Wymiary agregatu hydraulicznego:
- Długość   1500 mm
- Szerokość  630 mm
- Wysokość  780 mm

УНБ-40

Gabaryty:

Boks:
- Długość          3000 mm
- Szerokość        1150 mm
- Wysokość          695 mm


Żerdź:
- Długość            600 mm
- Średnica          48 mm
- Masa             7,6 kg

Podstawowe charakterystyki pracy:

Charakterystyki przewiertu:
- Długość przecisku sterowanego:  do 120 m*
- Średnica instalowanych rur: 
  63 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 315 mm
- Liczebność brygady:   2 osoby;
* Maksymalna długość i średnica przewiertu zależą od geologii, doświadczenia brygady, nawodnienia gruntu i innych czynników.


Charakterystyki wymiany zużytych rurociągów:
- Maksymalna długość rurociągu do wymiany: 120 m
- Minimalna średnica starego rurociągu: 100 mm
- Średnica nowego rurociągu**: 
  110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 315 mm

**Zarówno przy zachowaniu średnicy starego rurociągu, jak i przy jej zwiększeniu/zmniejszeniu.
*** Bardziej czuły i tańszy lokalizator SNS-200PROn produkcji rosyjskiej.

Rodzaje rurociągów:
- Woda i kanalizacja
- Gaz
- Rury osłonowe do kabli i przewodów

        

Materiał starego rurociągu:
- Żeliwo
- Żelazobeton
- Kamionka
- Azbest
- Stal

Materiał nowego rurociągu:
- Polietylen
- Stal