Urządzenia

Mała maszyna przeciskowa UM-20


UM-20 to nowy typ maszyny przeciskowej wprowadzony na rynek w 2018 roku.

Opracowując koncepcję tego urządzenia, chcieliśmy stworzyć maszynę o jak najniższej cenie i jak najmniejszych gabarytach. Miałaby ona być dostępna dla indywidualnych przedsiębiorców, prosta w montażu i łatwa w transporcie samochodem osobowo-dostawczym.

Cena maszyny z pełnym wyposażeniem:

89 000 zł netto.

W prezencie nawigacja radiolokacyjna SNS-200t.


Parametry siłowe maszyny umożliwiają wykonywanie przecisków o długości do 60 m, wciąganie rury PE, modułów skręcanych i na zatrzaski oraz kraking statycznyw zakresie średnic 32-160 mm. Maszynę można także stosować jako wciągarkę o sile uciągu 20 t, np. Do wciągania rur o mniejszej średnicy, niż średnica istniejącego kanału.

Maszyna UM-20 może zostać umieszczona w studni 1000 mm bezpośrednio przez właz 600 mm.

W ramach oferty zapewniamy szkolenie teoretyczne i praktyczne z obsługi maszyny i nawigacji.

Zastosowanie:

1. Instalacja rur osłonowych małej średnicy na odcinkach do 60 m metodą przecisku z nawigacją radiolokacyjną.
2. Bezwykopowa wymiana rurociągów metodą crackingu i reliningu.

Warunki techniczne wykonania prac maszyną UM-20:

  • Praca z wykopu prostokątnego w boksie.
  • Praca w studni od 1000 mm.
  • Technologia nie wymaga stosowania płuczek bentonitowych.
  • Rodzaje gruntów: glina, piasek, żwir, grunty mieszane, oprócz skał twardych.


1. Technologia przecisku hydraulicznego maszyną UM-20

Przeciski wykonywane są dwuetapowo. Pierwszy etap polega na wydrążeniu otworu pilotażowego ustalającego linię przecisku. Otwór pilotażowy wykonuje się za pomocą żerdzi z głowicą przeciskową, w której znajduje się impulsator systemu nawigacji telemetrycznej, umożliwiającego kontrolę trajektorii przecisku. Układ radiolokacyjny zapewnia dokładność wystarczającą do instalacji osłon kablowych i rurociągów ciśnieniowych.

Drugi etap polega na przeciśnięciu rury w kierunku odwrotnym, czyli poszerzeniu otworu z jednoczesnym wciągnięciem rury osłonowej po śladzie przewiertu pilotażowego.

Przeciski są wykonywane w linii prostej lub po łuku w celu ominiecia przeszkód. Minimalny promień krzywizny łuków zależy od charakterystyki gruntu i sztywności żerdzi. Metoda przecisku statycznego sprawdza się przy przekraczaniu traktów komunikacyjnych i nasypów kolejowych. Przepusty w tej technologii są wykonywane metodą „na sucho” (bez stosowania płuczek wiertniczych). Zaletą tej metody jest niewrażliwość na ujemne temperatury, co w okresie zimowym daje pewną przewagę nad metodami z zastosowaniem płuczek wiertniczych.

2. Bezwykopowa renowacja (relining) i wymiana rurociągów (kraking)

Bezwykopowa wymiana rurociągu polega na wciągnięciu lub wepchnięciu nowej rury po śladzie starego rurociągu. Zazwyczaj stary rurociąg pozostaje na miejscu, a wewnątrz niego umieszcza się przewód o mniejszej średnicy. Czasami jednak celowo niszczymy stary rurociąg za pomocą głowicy kruszącej, aby zapobiec zmniejszeniu średnicy otworu lub nawet powiększyć otwór o 1-2 dymensje w celu zwiększenia przepustowości rurociągu. Ta metoda jest znana m.in. jako kraking, cracking lub berstlining i wymaga zastosowania urządzenia o dużej sile uciągu. Maszyna UNB-20 umożliwia wymianę rurociągów o średnicy do 160 mm z powiększeniem o jedną dymensję.


Cena maszyny z pełnym wyposażeniem: 89 000 zł netto. W prezencia nawigacja radiolokacyjna SNS-200t.
 

 Informacja do pobrania w PDF


Podstawowe charakterystyki pracy

Charakterystyka pracy:
  - Długość przecisku:  60 m*
  - Średnica instalowanych rur: 63 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm
  - Liczebność brygady: 2 osoby

Charakterystyki wymiany zużytych rurociągów:
  - Średnica nowego rurociągu**:  110 mm, 160 mm 
  - Minimalna średnica starego rurociągu:   100 mm
  - Długość starego rurociągu:  50 m
  - Liczebność brygady : 2 osoby

* Maksymalna długość i średnica przewiertu zależą od geologii, doświadczenia brygady, nawodnienia gruntu i innych czynników.
** Zarówno przy zachowaniu średnicy starego rurociągu, jak i przy jej zwiększeniu/zmniejszeniu.
*** Bardziej czuły i tańszy lokalizator produkcji rosyjskiej SNS-200PROn.

Rodzaje rurociągów:
- Woda i kanalizacja
- Gaz
- Rury osłonowe do kabli i przewodów


Materiał starego rurociągu:
- Żeliwo
- Żelazobeton
- Kamionka
- Azbest
- Stal


Materiał nowego rurociągu:
- Polietylen
- Stal

Więcej

Cechy wyróżniające maszynę:

  • Łatwość użytkowania.
  • Niezawodność.
  • Wszechstronność.
  • Kompaktowe wymiary.
  • Korzystna cena.

Główną zaletą maszyny UM-20 jest jej mobilność.

Cały zestaw składa się z łatwo demontowalnych modułów.
Dwuosobowa brygada może w ciągu 20-30 minut, bez użycia jakichkolwiek maszyn rozładunkowo-załadunkowych, zmontować urządzenie na placu budowy i rozpocząć pracę.

Dzięki niewielkiej masie, maszyna UM-20 może być przewożona pojazdem o niskiej ładowności.

Nie ma konieczności wynajmu dźwigu czy koparki w celu zmontowania urządzenia na placu budowy. Jest to niewątpliwie zaleta maszyny, gdy instalacja rurociągów odbywa się w trudno dostępnych miejscach.

Możemy śmiało polecić tę maszynę firmom budowlanym z dużym doświadczeniem i parkiem maszynowym, jak i małym firmom stawiającym pierwsze kroki w dziedzinie technologii bezwykopowych.

Zamknij