Aktualności

Kilka słów o zamianie studzienek i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zamiana studni i rurociągów z pomocą szalunku modułowego i maszyny MNB-50

     Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stosowaną przez nas i naszych klientów techniką zamiany starych studni metodą bezwykopową przy minimalnej ingerencji w zagospodarowanie terenu.

01.03.2018