Aktualności

12.10.2016

Zapraszamy na szkolenie - Bezwykopowa renowacja sieci podziemnych - Warszawa, 07.11.2016 r.

7 listopada odbędzie się szkolenie z zakresu bezwykopowej renowacji sieci podziemnych. W programie szkolenia przewidziana jest prezentacja Case Study dotyczącego wymiany rurociągów metodą krakingu na terenie Białorusi.

Organizator

Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa 

tel./fax: 22 825 9479; 22 630 9914, e-mail: biuro@ikku.pl, http://www.ikku.pl/budownictwo_ogolne/145.html

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy w zakresie zastosowania technologii bezwykopowych i zoptymalizowania doboru właściwej technologii do konkretnej inwestycji.

Adresaci szkolenia

Pracownicy firm projektowych oraz wykonawczych wykorzystujący technologie bezwykopowe, a także przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej dokonujący zamówienia i/lub kontroli robót.

Ekspert prowadzący

Paweł Sosiński - specjalista z zakresu technologii bezwykopowych, wykładowca na kursach zawodowych, autor książek dla operatorów maszyn roboczych oraz książki z zakresu technologii bezwykopowych, autor artykułów branżowych dla operatorów oraz pracodawców, głównie firm budowlanych.

Certyfikaty

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Szczegółowy program szkolenia

Zapisy