Techniki bezwykopowe

Prace z wykorzystaniem urządzeń MEMPEX

Opisane techniki wykonywania robót są powszechnie stosowane na całym świecie, przede wszystkim do bezwykopowej instalacji lub wymiany rurociągów, kolektorów i rur osłonowych o różnych przekrojach i średnicach, ale także do innych prac wykonywanych metodą bezwykopową, np. instalacja i naprawa studzienek lub przyłączy.

Jako firma budowlana i przedsiębiorstwo produkcyjne większość robót wykonujemy własnym sprzętem. Mamy ponad 20 lat praktyki na terenie Białorusi, Rosji i Ukrainy. Łącznie zainstalowaliśmy ponad 20 kilometrów rurociągów metodą bezwykopową, a 14 km poddaliśmy bezwykopowej renowacji.

Poniższe instrukcje opracowaliśmy na podstawie własnego doświadczenia i rzeczywistych warunków na placach budowy. Uwzględniają one specyfikę naszego sprzętu i stosowane przez nas praktyki budowlane. Wszystkie ilustracje przedstawiają wyłącznie nasze maszyny podczas podczas wykonywania robót przez naszą brygadę lub zdjęcia z budowy uzyskane dzięki uprzejmości naszych klientów.


Nasze maszyny umożliwiają wykonanie następujących rodzajów prac:


Przeciski hydrauliczne
 Kraking statyczny
Przewierty ślimakowe Przeciski statyczne
z nawigacją radiolokacyjną


Wymiana zużytych rurociągów
metodą kruszenia statycznego


Wiercenie ślimakowe
z nawigacją laserową Przewierty kierunkoweInstalacja rur segmentowychWciąganie rury PE 
 
 

 Instalacja kotew gruntowych


 Relining


Instalacja i wymiana studni

Technologie bezwykopowe w budownictwie

Technologie bezwykopowe, określane terminami NO-DIG i TRENCHLESS TECHNOLOGIES, są to rozwiązania pozwalające budować pod ziemią bez konieczności rozkopywania gruntu.

Przy zastosowaniu technologii bezwykopowych ponad 90% wszystkich prac jest wykonywane pod ziemią, dzięki czemu, unikamy:

 • konieczności rozbiórki i odtworzenia nawierzchni,
 • zakłócania normalnego rytmu życia w mieście,
 • wstrzymywania ruchu na drogach autostradach,
 • ingerencji w istniejące rurociągi i sieci komunikacyjne.

 Instalacja rurociągów Renowacja rurociągówDuże średnice i budownictwo podziemne 

PRZECISKI STATYCZNE

RENOWACJA RĘKAWEM

TBM

KRETOWANIEKRAKING
TARCZE PROSTOKĄTNE
PRZEWIERTY HDDRELINING NIETYPOWE MASZYNY DRĄŻĄCE
WIERCENIE ŚLIMAKOWERENOWACJA STUDNIPRZECISKI WIELKOŚREDNICOWE
MIKROTUNELINGNAPRAWY PUNKTOWEMETRO

Technologie bezwykopowe są bardziej rentowne (2,5-3 razy) w porównaniu z konwencjonalną metodą wykonywania robót (wykop otwarty) w warunkach zabudowy miejskiej. Ponadto bezwykopowe metody budowy rurociągów i sieci komunikacyjnych nie powodują szkód w środowisku naturalnym.

Technologie bezwykopowe to:

 • prace wykonane zgodnie z wymogami technicznymi,
 • zachowanie istniejącej nawierzchni drogowej,
 • zachowanie roślinności,
 • czystość i kultura pracy w warunkach miejskich,
 • oszczędność środków materialnych i finansowych,
 • wygoda dla mieszkańców,
 • zachowanie istniejących rurociągów i połączeń.