Techniki bezwykopowe

TECHNIKA PRZECISKU HYDRAULICZNEGO

Przeciski sterowane prowadzone z wykorzystaniem naszych urządzeń są wykonywane „na sucho” (bez konieczności wykorzystywania płuczek wiertniczych - bentonitu itd.), bez wynoszenia urobku z otworu. Opisana technika nosi nazwę przecisku statycznego, ponieważ w układzie dominują siły statyczne, a żerdź wciskana jest do gruntu równomiernie za pomocą siłowników hydraulicznych, bez stosowania wibracji czy obciążeń udarowych.

Kategorie gruntów: wszystkie rodzaje gruntów nieskalistych.

Komora robocza do wykonywania przecisku hydraulicznego ma postać wykopu zabezpieczonego szalunkiem. Niektóre z naszych urządzeń mieszczą się w studniach żelbetowych 1000 i 1500 mm, bądź są wyposażone we własny szalunek modułowy, zapewniający możliwość instalacji nowej studni po wykonaniu przecisku.

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

1. Otwór pilotażowy

Prace przygotowawcze: wykonanie komory startowej i odbiorczej, montaż maszyny MNB w komorze startowej z podłączeniem przewodów do agregatu hydraulicznego.

Agregat wytwarza ciśnienie, które poprzez system przewodów hydraulicznych przekazywane jest do urządzenia przeciskowego. Następuje stopniowe wciskanie żerdzi. Po zagłębieniu pierwszej żerdzi dołącza się kolejną i powtarza czynność aż do osiągnięcia komory końcowej. Jednocześnie ze wciskaniem żerdzi operator kontroluje kierunek ruchu głowicy pilotażowej za pomocą lokalizatora.

W przypadku odchylenia głowicy pilotażowej od planowanej trajektorii przewiertu należy wykonać korektę trajektorii, sterując położeniem końcówki głowicy pilotażowej.

Uwaga: sterowanie kierunkiem ruchu głowicy pilotażowej odbywa się w oparciu o specjalną konstrukcję jej ściętej końcówki oraz dzięki stosowaniu na zmianę ruchu postępowego i obrotowego.

Lokalizator dzięki nadajnikowi umieszczonemu w głowicy pilotażowej pozwala kontrolować trasę przecisku na całej jego długości, aż głowica dotrze do wykopu docelowego.

2. Poszerzenie otworu pilotażowego

Po wyjściu głowicy pilotażowej do komory odbiorczej, zostaje ona zdemontowana, a na pierwszą żerdź zakłada się poszerzacz.
Następuje przeciągnięcie poszerzacza w kierunku wykopu, w którym znajduje się maszyna.
Poszerzacz zagęszcza grunt wokół siebie, co prowadzi do zwiększenia średnicy otworu.
Poszerzacz o coraz większej średnicy może być przeciągany wielokrotnie aż do uzyskania wymaganej średnicy otworu.

Uwaga: poszerzanie otworu odbywa się bez wynoszenia urobku. Nadmiar gruntu wciskany jest w strefę przyotworową co prowadzi do zagęszczania gruntu oraz stabilizacji otworu.

3. Wciąganie rury PE

Za poszerzaczem podpinana jest głowica do ciągnięcia rury PE po śladzie przewiertu pilotażowego. W przypadku wykonywania prac z wykopu, o ile wystarcza miejsca na placu budowy, stosowana jest rura PE zgrzewana metodą zgrzewania elektrycznego oporowego. W warunkach gęstej zabudowy lub w przypadku braku miejsca w komorze odbiorczej zazwyczaj wykorzystywane są krótkie rury segmentowe.