Techniki bezwykopowe

Technologia instalacji sond geotermalnych
 z wykorzystaniem maszyny UNB-20 i szalunku OR-1,5

Najpopularniejsze sposoby instalacji sond geotermalnych:

  • Instalacja poziomego kolektora gruntowego (wykop otwarty o dużej powierzchni).
  • Instalacja pionowego kolektora geotermalnego (odwiert pionowy i opuszczenie sondy geotermalnej do otworu).

Każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety, ale w obu przypadkach nie da się obejść bez sporych wykopów i sprowadzania ciężkiego sprzętu.

Jako alternatywę wobec tych metod MEMPEX proponuje metodę "rozgałęzionej" instalacji obiegu geotermalnego.

Istota takiej instalacji polega na tym, aby zainstalować jak największą liczbę sond geotermalnych z jednego punktu w różnych kierunkach i pod różnymi kątami. Dzięki takiej konfiguracji ingerencja w istniejące zagospodarowanie terenu jest minimalna.

Wykorzystanie maszyny do przecisków sterowanych UNB-20 i szalunku OR-1,5 umożliwia wykonanie rozgałęzionych sond geotermalnych z jednego punktu w różnych płaszczyznach w promieniu 30 m. Ponadto dzięki możliwości wykonywania przecisków sterowanych maszyna UNB-20 umożliwia wykonanie przyłącza kolektora geotermalnego do instalacji domowej bez jakichkolwiek wykopów.


Dane techniczne i funkcje:
- średnica rury osłonowej: 90 mm;
- możliwość zmiany kąta pochylenia: 0-75°;
- długość przecisku rurą osłonową: do 30 m (w zależności od gruntu);
- długość przewiertu sterowanego: do 60 m;
- wielkość wykopu pod szalunek OR-1,5: 2,5 х 2 m.


Technologia instalacji sond geotermalnych
maszyną UNB-20 z szalunku OR-1,5 krok po kroku: