Techniki bezwykopowe

Zamiana studni i rurociągów z pomocą szalunku modułowego i maszyny MNB-50

     Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stosowaną przez nas i naszych klientów techniką zamiany starych studni metodą bezwykopową przy minimalnej ingerencji w zagospodarowanie terenu. Specjalnie, aby pokazać wszystkie etapy wykonania prac tą metodą, stworzyliśmy animację 3D ilustrującą cały proces od początku do końca - od rozbiórki starej studni po instalację nowej studzienki!

Proces zamiany studni i rurociągu mozna podzielić na trzy etapy:

 I - rozbiórka istniejącej studni
 II - wykonanie prac w szalunku (np. przecisk, kraking, instalacja rękawa)
 III - instalacja nowej studni i przywrócenie zagospodarowania terenuEtap I - Rozbiórka istniejącej studni w szalunku modułowym.

Jakie zalety ma rozbiórka starych konstrukcji w osłonie szalunku?

  -  ograniczenie wielkości wykopu i minimalizacja ingerencji w zagospodarowanie terenu;
  -  zapewnienie pracownikom bezpiecznej i ergonomicznej przestrzeni do wykonywania prac;
  -  zabezpieczenie pracowników i urządzeń przed skutkami osunięcia się gruntu na głębokości do 5 m.

     Ponadto szalunek jest standardowo wyposażony w drabinę, półki na narzędzia, mocowania do urządzeń hydraulicznych, takich jak maszyny MNB-50 i MNBL-70, a także zespół specjalnych siłownikow służących do wypychania szalunku po zakończeniu robót.

  Rys. 1. Szalunek w wykopie 

Rys. 2. Montaż maszyny MNB-50 w szalunku

    
 Rys. 1. Szalunek w wykopie Rys. 2. Montaż maszyny MNB-50 w szalunku      Etap II - Wykonanie prac w szalunku:
usunięcie awarii, konserwacja bądź zamiana istniejącej rury, instalacja przyłączy itd.

Animacja:

     Podczas kruszenia starego rurociągu stosowana jest głowica krusząco-rozpierająca. Przedstawiona w animacji głowica zapewnia przepływ podczas wykonywania krakingu.

     Jeżeli stosowane są moduły rurowe, to wówczas korzystamy z pomocy urządzenia dopychającego przedstawionego w animacji. Moduły rurowe spinane są z pomocą łańcucha, a siła dopychania jest regulowana za pomocą pompki ręcznej z manometrem. Takie rozwiązanie zapobiega rozłączaniu się modułów podczas instalacji.

  Rys. 3. Dopychacz modułów rurowych 

Rys. 4. Głowica krusząca

    
 Rys. 3. Dopychacz modułów rurowych Rys. 4. Głowica krusząca      


Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne stosowane przy produkcji urządzeń i oprzyrządowania są własnością MEMPEX i objęte są ochroną patentową.Etap III - Instalacja nowej studni, wypchnięcie szalunku, przywrócenie zagospodarowania terenu.

Animacja:

     Montaż kręgów żelbetowych odbywa się wewnątrz szalunku. Podnoszenie szalunku odbywa się za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych opierających się o belkę nośną znajdującą się na kręgu żelbetowym. W miarę podnoszenia się szalunku pomiędzy kręgiem a szalunkiem tworzą się pustki, które są wypełniane gruntem nasypowym. Po wypełnieniu pustek wykonuje się montaż kolejnego kręgu.

     Dlaczego podczas demontażu szalunku nie stosuje się ciężkiego sprzętu?

     Szalunek jest wypychany za pomocą belki oporowej, opierającej się o kręgi nowej studni oraz o specjalne podstawki umieszczane na gruncie nasypowym w przestrzeni pomiędzy studnią a szalunkiem. Dzięki temu nie ma potrzeby wyszarpywania szalunku koparką, jak często bywa w przypadku tradycyjnych systemów obudowy wykopów, ani sprowadzania dźwigu z wibromłotem, stosowanego do usuwania grodzic. Przynosi to wiele wymiernych korzyści:
     - czynnik ekonomiczny: uniknięcie kosztów sprowadzenia ciężkiego sprzętu;
     - czynnik bezpieczeństwa: równomierne i bezpieczne podnoszenie szalunku;
     - czynnik środowiskowy: minimalna ingerencja w ruch uliczny, zabudowę i zieleń.

Cały proces zamiany studni można wykonać w ciągu jednej zmiany.

Przykłady zastosowania na budowie:

     Baranowicze, styczeń 2018 r., wprowadzenie do eksploatacji. Szalunek będzie stosowany do budowy nowych studni przy renowacji głównego kolektora rękawem termoutwardzalnym (CIPP). Zdjęcie pochodzi z testów polowych nowego szalunku o powiększonej średnicy, umożliwiającego instalację studni o średnicy do 2000 mm.

  Sterlitamak (Rosja), sierpień 2017 r. Wprowadzenie do eksploatacji szalunku wraz z maszyną MNB-50. W ciągu dwóch dni dokonano renowacji rurociągów na odcinkach o łącznej długości 160 m metodą krakingu.

Mińsk, 2016 r. Kraking maszyną MNB-50 w osłonie szalunku modułowego.

Mińsk, 2015 r. Przecisk sterowany pod obwodnicą z wykorzystaniem szalunku OR-1.5 i maszyny MNB-50.

Mińsk, 2015 r. Ciąg dalszy robót pod obwodnicą Mińska.

Mińsk, 2014 r. Roboty dla wodociągów miejskich - naprawy punktowe.


Zapraszamy do zadawania pytań, przesyłania uwag i komentarzy na adres a.kazanski@mempex.com.