Techniki bezwykopowe

W niniejszym artykule poznają Państwo zasadę działania maszyny ST-40 do krakingu ze studni, a także fotografie z różnych placów budowy, ilustrujące proces wykonywania prac taką maszyną krok po kroku.

Wymiana rurociągów metodą krakingu wraca do łask i spotyka się z rosnącym zainteresowaniem podmiotów zarządzających sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Poniższa animacja przedstawia technikę zamiany starych rurociągów metodą bezwykopową przy minimalnej ingerencji w zagospodarowanie terenu.

Po obejrzeniu animacji zapraszamy Państwa do fotogalerii, w której znajdą Państwo fotografie z różnych obiektów budowlanych, na których stosowano maszyny ST-40 i ST-40V do wykonania krakingu statycznego.

Konstrukcja maszyny podlega ciągłym udoskonaleniom w oparciu o uwagi użytkowników. Na chwilę obecną wyprodukowano 14 egzemplaży maszyny ST-40 oraz 7 egzemplarzy maszyny ST-40V (z regulacją osi w poziomie).
Z maszyn ST-40 korzystają przedsiębiorstwa wodociągowe Mińska, Grodna (Białoruś), Smoleńska (Rosja), Tbilisi (Gruzja) i Ałmaty (Kazachstan), a także firmy prywatne, również na terenie UE, m.in. w Polsce, na Litwie i w Estonii.
Maszyna jest dostosowana do wymogów prawa unijnego i jest zgodna z dyrektywą maszynową.

  Rys. 1. ST-40, 2017, Puławy 

Rys. 2. ST-40V, Litwa, 2018

    
 Rys. 1. ST-40, 2017, Puławy Rys. 2. ST-40V, Litwa, 2018      Video: Puławy, 23-25.08.2017. Zamiana starej kanalizacji betonowej Ø250 mm krótkimi modułami z rozpychaniem do średnicy Ø320 mm.     Podczas kruszenia starego rurociągu stosowana jest głowica krusząco-rozpierająca. Taka głowica zapewnia przepływ wody/ścieków podczas wykonywania krakingu.

     Jeżeli stosowane są moduły rurowe, to wówczas korzystamy z pomocy urządzenia dopychającego przedstawionego w animacji. Moduły rurowe spinane są z pomocą łańcucha, a siła dopychania jest regulowana za pomocą pompki ręcznej z manometrem. Takie rozwiązanie zapobiega rozłączaniu się modułów podczas instalacji.

  Rys. 3. Dopychacz modułów rurowych 

Rys. 4. Głowica krusząca

    
 Rys. 3. Dopychacz modułów rurowych Rys. 4. Głowica krusząca      


Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne stosowane przy produkcji urządzeń i oprzyrządowania są własnością MEMPEX i objęte są ochroną patentową.Przykłady zastosowania na budowie:

Kaunas, 2018 r. Zamiana kanalizacji maszyną ST-40V. Opuszczanie łańcucha do studni 1000 mm.

Kaunas, 2018 r. Zamiana kanalizacji maszyną ST-40V. Stosowana głowica przelotowa umożliwia wykonywanie robót na czynnym rurociągu, bez przepompowywania ścieków.

Kielce, 2015 r. Zamiana kanalizacji 400 mm na 400 mm maszyną ST-40.

Tbilisi, Gruzja, 2015 r. Zamiana kanalizacji 225 mm na 225 mm maszyną ST-40.

Mińsk, 2016 r. Przezentacja nowej maszyny ST-40, szkolenie teoretyczne dla operatorów.

Mińsk, 2014 r. Wprowadzenie do eksploatacji maszyny ST-40.

Puławy, 2017 r. Zamiana rurociągu 250 mm na 320 mm. Przygotowanie placu budowy. Na zdjęciu (od lewej) głowica rozpychająca z otworami* ze względu na wymóg zamiany czynnej kanalizacji, dalej: agregat hydrauliczny maszyny ST-40, moduły rurowe Uponor.

Puławy, 2017 r. Maszyna ST-40 w studni Ø1000 mm dodatkowo zabezpieczonej krążyną z rury stalowej. Krążyna zapobiegła uszkodzeniu studni. Sterowanie maszyną odbywa się z powierzchni.

Puławy, 2017 r. Do ciągnięcia głowicy rozpychającej służy specjalny łańcuch opuszczany do studni na prowadnicy.

Puławy, 2017 r. Łańcuch składa się z krótkich modułów o połączeniu przegubowym, umożliwiającym ugięcie łańcucha pod kątem 90° i wsunięcie go do starego rurociągu.

Puławy, 2017 r. Głowica prowadząca wychodzi w kolenej studni.

Puławy, 2017 r. Podpięcie noża prowadzącego i głowicy rozpychającej za nożem prowadzącym.

Puławy, 2017 r. Rozpoczęcie kruszenia i rozpychania starego rurociągu.

Puławy, 2017 r. Przygotowanie krótkich modułów rurowych do instalacji. Aby uniknąć rozłączenia modułów rurowych podczas wciągania, należy spinać je łańcuchem i podpierać za pomocą specjalnego przyrządu.

Puławy, 2017 r. Moduły rurowe są podpierane za pomocą siłowników hydraulicznych i pompki. Prace są wykonywane przy ciągłym przepływie kanalizacji.

Puławy, 2017 r. Końcowy etap wykonania robót: wciągnięcie głowicy do studni.

Puławy, 2017 r. Podczas ciągnięcia głowicy rozpychającej łańcuch jest wyciągany na powierzchnię, demontowany i składany na paletę.

Puławy, 2017 r. Kawałek starej rury betonowej Ø250 mm.


  Mińsk, 2018 r. Zestaw ST-40V do krakingu.

Mińsk, 2018 r. Załadunek do samochodu: maszyna ST-40V, agregat, hydrauliczny, głowice, akcesoria.