Historia firmy

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ciasnych warunkach zabudowy miejskiej najwięcej kłopotów stwarzały prace związane z układaniem oraz renowacją rurociągów (na ogół wykonywanych metodą wykopu otwartego). Wykorzystując doświadczenia krajów Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych nasz zespół, jako pierwszy na Białorusi, wdrożył i w dalszym ciągu rozwija technologie bezwykopowej renowacji zużytych rurociągów oraz układania nowych instalacji rurowych o różnym przeznaczeniu (wodociągi, kanalizacje itd.)
W 1994 r. firma Mempex uruchomiła produkcję własnych maszyn. Od tego roku do dnia dzisiejszego na białoruskich budowach z wykorzystaniem technologii bezwykopowych zostało ułożonych i wymienionych ponad sto kilometrów rurociągów.

Najważniejsze wydarzenia w historii firmy Mempex

30 grudnia 1994 roku – firma rozpoczyna swoją działalność.
1996 rok – Firma Mempex wykonała po raz pierwszy wymianę przewodów kanalizacyjnych metodą bezwykopową ze średnicy 160 mm na średnicę 225 mm w Mińsku. Wykorzystano metodę kruszenia starych rur (cracking) oraz wciągnięto połączone rury PNC (polietylenu niskociśnieniowego) na odcinku 120 m.
1998 rok – Firma Mempex wdrożyła technikę wymiany rur o średnicy 220 mm na średnicę 315 mm z układaniem rur PNC ze studni do studni.
2001 rok – Firma Mempex zaprojektowała i uruchomiła produkcję maszyny MNB-50, pozwalającej na wykonanie szeregu prac z zakresu renowacji starych rur oraz układania nowych o średnicy do 315 mm oraz długości do 100-120 mb.Maszyna MNB-50 jest chroniona patentem Euroazjatyckim.
Lata 2005-2006 – Firma Mempex zaprojektowała i uruchomiła produkcję maszyny MNB-125, pozwalającej na wykonanie robót w zakresie renowacji rurociągów wykonanych z różnych materiałów (ceramika, żeliwo, stal etc.) z poszerzeniem istniejącego otworu do średnicy 600 mm, albo wykonanie przewiertów z układaniem rur o średnicy do 615 mm i długości 200-250 mb.
2005 rok – Firma Mempex zaprojektowała i uruchomiła produkcję szalunku samopodnoszącego się OR-1,5 przeznaczonego do wykonania robót z zakresu układania nowych oraz renowacji starych rur na głębokości do 6,0 m z wykorzystaniem maszyny MNB-50. Szalunek OR-1,5 jest chroniony patentem Eurazjatyckim.
W okresie od 2004 r. – do dnia dzisiejszego firma «Mempex» opracowała ponad 20 różnego rodzaju urządzeń tnących oraz innych podzespołów do maszyn wykorzystywanych do renowacji starych oraz układania nowych rurociągów metodą bezwykopową.